Deep Quiropràctic

Deep Chiropractic

La quiropràctica és un enfocament d’atenció mèdica que se centra en el diagnòstic, el tractament i la prevenció de trastorns del sistema musculoesquelètic i el sistema nerviós, especialment en relació amb la columna vertebral. L’objectiu principal de la quiropràctica és restaurar i millorar la funció i el benestar general del cos, així com alleujar el dolor i promoure la salut en general. A continuació, es proporciona una explicació més detallada sobre la quiropràctica des d’un punt de vista científic:
La quiropràctica es basa en la premissa que el sistema nerviós central (compost pel cervell i la medul·la espinal) coordina i controla totes les funcions del cos. La columna vertebral, que protegeix la medul·la espinal, exerceix un paper crucial en el funcionament adequat del sistema nerviós. Si la columna vertebral es troba desalineada o presenta disfuncions, pot interferir amb la transmissió adequada dels impulsos nerviosos, cosa que pot afectar la funció dels òrgans, els músculs i els teixits en general.

Els quiropràctics utilitzen un enfocament manual per avaluar i tractar els trastorns de la columna vertebral i les articulacions. La tècnica principal utilitzada en la quiropràctica és l’ajust quiropràctic, que consisteix a aplicar una força controlada i precisa sobre les articulacions específiques per corregir les subluxacions o desalineacions vertebrals i restaurar el moviment normal.
L’evidència científica dóna suport a l’eficàcia de la quiropràctica en el tractament del dolor lumbar, el mal de coll, la migranya i certs trastorns musculoesquelètics. Diversos estudis han demostrat que lʻajust quiropràctic pot reduir el dolor, millorar la funció física i promoure la recuperació en pacients amb aquestes afeccions.

A més, la quiropràctica s’associa amb beneficis més enllà de l’alleujament del dolor. Alguns estudis suggereixen que la quiropràctica pot millorar la funció del sistema nerviós, la postura, la salut musculoesquelètica en general, i contribuir a un millor rendiment esportiu i més qualitat de vida.
És important destacar que la quiropràctica es basa en principis i tècniques específiques i es practica per professionals de la salut anomenats quiropràctics, que han rebut una formació adequada i estan llicenciats per exercir aquesta disciplina. Com en qualsevol camp de la medicina, és important cercar professionals qualificats i de confiança en cercar tractament quiropràctic.
En resum, la quiropràctica és una disciplina científica que s’enfoca en el diagnòstic, el tractament i la prevenció de trastorns musculoesquelètics i del sistema nerviós, especialment en relació amb la columna vertebral. Els ajustaments quiropràctics i altres tècniques utilitzades pels quiropràctics busquen restaurar l’alineació adequada de la columna vertebral i promoure la salut i el benestar general del cos.
-Bronfort, G., Haas, M., Evans, R., Leininger, B., & Triano, J. (2010). Effectiveness of manual therapies: The UK evidence report. Chiropractic & Osteopathy, 18(1), 3.
Bussières, A. I., Taylor, J. A., Peterson, C., Vavrek, D., Haas, M., & Hohl, M. (2012). -Manipulative therapy and spinal manipulative therapy—A systematic review of effectiveness and harms. Ontario Health Technology Assessment Series, 12(2), 1-266.
-Bishop, P. B., & Quon, J. A. (2015). Show me the money: A systematic review of cost-effectiveness studies of spinal manipulative therapy. Journal of -Manipulative and Physiological Therapeutics, 38(9), 699-713.
Goertz, CM, Long, CR, Hondras, MA, Petri, RA, Delgado, RM, Lawrence, DK, … & Meeker, WC (2013). Addició chiropractic manipulativa terapia a l’estàndard mèdica per a pacients amb alt mal dolç: Results de pragmàtic randomized comparative effectiveness study. Spine, 38(8), 627-634.
–Gross, A., Miller, J., D’Sylva, J., Burnie, S. J., Goldsmith, C. H., Graham, N.,… & Haines, T. (2010). Manipulació o mobilització per neck pain: A Cochrane Review. Manual Therapy, 15(4), 315-333.
–Rubinstein, S. M., de Zoete, A., van Middelkoop, M., Assendelft, W. J., de Boer, M. R., van Tulder, MW, & Riphagen, I. I. (2019). Benefits i harms de spinal manipulative terapia per a tractament de chronic low back pain: Systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. BMJ, 364, l689.
–Hawk, C., Long, C. R., Boulanger, K. T., Morschhauser, E., Fuhr, A., & Evans, R. (2005). Chiropractic care for patients aged 55 years and older: Report from a practice-based research program. Journal of the American Geriatrics Society, 53(5), 921-935.